Menu

Rupja maluma kafiju ieber traukā. Uzlej ar ūdeni 90 grādi un nostādina.

Kafijas ievilkšanās laiks ir 4-5 min

Tad kafijas biezumus nospiež uz trauka dibenu un kafiju salej pa tasēm.

Uz 100 ml ūdeni pievieno 7 – 8 g kafijas